בשנת 2001 (תשס"א) נחקק חוק זכויות נפגעי עבירה, העוסק באופן מקיף בזכויותיהם של מי שנפגעו מעבירות פליליות, בכל הקשור להליך החקירה, המשפט וריצוי העונש של מי שחשוד או נאשם בביצוע העבירה.
בבדיקה, נא להמתין